kelten

Brochures
2

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel. Talrijk zijn de geschiedenissen van de evenzo talrijke kerken, geschreven met een kleine “k”. Slechts weinigen zijn bekend met de echte Kerkhistorie, geschreven met een grote “K”. Die Kerk, Zijn Gemeente, bouwt de Heer en Heiland zelf. Dit boekje is in de originele Engelse en de vertaalde Nederlandse versie niet meer verkrijgbaar…