Toegevoegd

Over de auteur

Wim de Goeij

Ik geloof al wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord de Bijbel. Als wedergeboren kind van God is het mijn doel dat Woord te onderzoeken en goed te verstaan. Ik hou niet van religie en ben niet verbonden aan enige denominatie.

Gerelateerde berichten

Een reactie

  1. 1

    Sjors Roosenbrand

    De SGP’ers zijn calvinisten. Het ligt in de lijn der verwachting dat calvinisten op de wijze van Calvijn handelen: dwingend. Desnoods via de staat geloofsregels opleggen aan niet-Christenen. Daarmee vergeten ze voor het gemak maar even dat de klokken die bij mij in het dorp elke zondagochtend beieren en een ieder oproepen om toch vooral naar de kerk te komen, net zo dwingend en rust verstorend werken als de gebedsoproep van de Islam. Staat en kerk passen niet bij elkaar, net zo min als dwang en geloof bij elkaar passen. De motivator dat ten grondslag ligt aan het dwingen is niks meer dan angst. Angst om de controle te verliezen en zoals bij veel mensen die angstig in het leven staan, proberen ze die angst te bannen door het aanwenden van geweld, waarvan dwang een uiting is…

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij