A. Klein Haneveld
0

40. De genezing van de lamme te Bethesda

De genezing van de lamme te Bethesda.

Johannes 5 : 1-15

2 En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen.

7 De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder.

8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel.

9 En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.

15 De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.

Van de man werd alleen geloof verwacht

Als men ziek is, moet men bereid zijn te willen genezen, ongeacht alle consequenties. Dat leert Johannes 5. Dan komt er Iemand langs Die ons geneest. Hij zegt: “Sta op, neem uw bed op en wandel”. Van de man werd alleen geloof verwacht. Hij geloofde in het Woord dat gesproken werd. Datzelfde wordt ook van ons verwacht: Geloven in het Woord van de Heer. De genezing van de lamme te Bethesda

Als we weten dat het God Zelf is Die spreekt, dan is er in feite geen keuze. Dan doen we gewoon wat het Woord zegt. Er is slechts één ding dat ons geneest en leven geeft. Dat is het Woord van God. De uitbeelding van deze basiswaarheid komt in dit Schriftgedeelte tot ons via de geschiedenis van de lamme en het badwater te Bethesda.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De genezing van de lamme te Bethesda

De genezing van de lamme te Bethesda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *