Het wettig gebruik der wet

1

wettig gebruik der wet“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”. Na vier hoofdstukken horen we Paulus in Galaten 5 : 1 bijna in het echt met verheven stem uitroepen: Stáát dan in de vrijheid – in de genade – van Christus! Keer niet terug tot een leven onder de wet! Het is helaas zo vaak nodig dat Paulus deze basiswaarheid van het Evangelie krachtig verkondigt. Hoe is het toch mogelijk dat er in deze hele bedeling zo vaak gewezen moet worden op leven uit alleen Genade? Waarom wil men terug naar een leven onder een wet – of een deel daarvan – die notabene ooit alleen aan Israël als volk gegeven werd en ook weer opgeheven werd? Waarom accepteert men niet dat de wet wel goed is, maar dat het “vlees” nooit de wet kan houden? Waarom gelooft men niet de Schrift, die stelt dat een wedergeborene ín Christus een nieuwe schepping is en dat hij daarmee dood is in het vlees en dus ook dood voor de wet? Waarom probeert men toch telkens weer wet en Genade aan elkaar te verbinden, terwijl Gods Woord deze gedachte volledig verwerpt? Als gelovige in Hem leven wij niet meer onder welke wet (of regel) dan ook, die kerken, gemeenten, leiders of individuen zo vaak trachten op te leggen. Leef daarom vanuit de vrijheid van Christus!

De schrijver van “Het wettig gebruik der wet”, predikant Harry Bultema (1894 – 1952), hield zijn gehoor jarenlang voor dat de wet een regel der dankbaarheid voor de verlosten is. Na tot inkeer gekomen te zijn, zei hij: “…. dat ik thans in de heilige overtuiging sta dat noch de wet van Mozes in haar geheel, noch de wet der tien geboden in het bijzonder, de regel der dankbaarheid voor de gelovigen is. Van deze overtuiging mag ik niet zwijgen, maar wens ik met tedere liefde en vrijmoedigheid rekenschap te geven.” Hij doet dat vervolgens op een bijzondere treffende wijze, die wij graag via deze uitgave aan u willen doorgeven.

Dit boek is een heruitgave van het in 1922 door “De Bereer Publishing Comm.”, Muskegon, Michigan, uitgegeven boek met dezelfde titel.

ISBN: 978-90-808032-7-5 – H. Bultema- 13, 5 x 19 cm. – 132 pag. – € 9,50

wettig gebruik der wet

(Bekeken: 345 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Boeken en brochures

De boeken (met ISBN-nummer) en brochures kunnen rechtstreeks besteld worden. Ze zijn meestal niet standaard bij de reguliere boekhandel te verkrijgen. Boekhandelaren, boekentafels e.d. kunnen de boeken met handelskorting verkrijgen. Het boek "Onbekend Israël - van David tot vandaag" is via CBC 't Gulden Boek te verkrijgen voor de daarbij aangesloten boekwinkels.

1 reactie

  1. Pingback: Het wettig gebruik der Wet | Genade.info

Reageren