tabernakel

Advocaal
0

De gouden kandelaar

De gouden kandelaar. In Exodus 25 : 31-40 vinden we de aanwijzingen voor het maken daarvan. Die moest in de tabernakel het licht verspreiden. In Exodus 37 : 17-24 lezen we hoe deze aanwijzingen door de bouwer van de tabernakel precies werden uitgevoerd. De kandelaar wordt naar Mozes gebracht Exodus 39 : 37: daarin worden…

Advocaal
0

Mozes: machtig type van Christus

Mozes: machtig type van Christus. Want: Beiden zijn een uitdrukking van het “Woord Gods”; Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar…Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen;Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen;Beiden wisten dat de Bedeling der wet zeer tijdelijk was, namelijk… Totdat het Zaad gekomen zou…