3. Profetisch Panorama

Profetisch Panorama. 2 Petrus 1 : 16-19 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de … Meer lezen over 3. Profetisch Panorama