42. Ponden en/of talenten

Ponden en/of talenten. Lukas 19 : 11-28 en Matthéüs 25 : 14-30 11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis;…. 13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome. 14 Want het is gelijk een mens die buiten … Meer lezen over 42. Ponden en/of talenten