Nieuws via Vlichthus

0

6 months ago

Vlichthus News Agency

Evolutie is een middel om de God van de Bijbel, de Schepper, weg te redeneren of in ieder geval erg klein te maken. Als er geen God bestaat, hoef je ook geen geen rekening met Hem te houden en ook niet aandacht te hebben voor wat Hij te vertellen heeft.

Met alleen een Bijbel (Gods Woord) en het getuigenis van de natuur, is het ondoenlijk om te verklaren dat er geen God is. Maar gelukkig is de evolutietheorie uitgevonden voor degenen die menen dat God niet bestaat. Ze zijn er maar wat blij mee. En dus werd deze leer stevig omarmd en verder uitgewerkt. Wat begon als theorie, wordt inmiddels gepresenteerd als feit, als vaststaand en bewezen, hoewel dat zeker niet het geval is. Het blijft een theorie, een onbewezen idee van mensen. Leuk bedacht misschien, maar je hebt er niks aan, wat het is niet waar.

Onderdeel van dit alom aanvaarde denkbeeld is het dichter bij elkaar brengen van mens en dier. De evolutionaire mens moet namelijk toch voortgekomen zijn uit de dierlijke lijn. De mens groeide (daar is wel hééél lang over gedaan) vanuit een dier tot wat hij (en zij) nu is. Een andere verklaring is er niet volgens de theoretici. We horen en lezen dit dus in toenemende mate.

Vandaag in het nieuws: het gaat over gelijke rechten voor mens en dier. De filosofe in kwestie noemt daarin de mens zonder enig pardon een dier. "Wij moeten ons niet automatisch superieur achten aan andere dieren," laat zij weten. Het is maar dat u het weet.

Dit is zeker niet wat de Schepper Zelf ons meedeelt in Zijn "manual", de Bijbel. Daarin staat echt iets anders over dieren, Adam, Eva en hun nakomelingen en uiteraard veel over dé Mens, de Tweede Adam, de Here Jezus Christus. Ik persoonlijk hou het daar maar op. Het is namelijk God Zelf die vertelt hoe het zit.

‘Gelijke rechten voor mens en dier’
De ongelijkheid tussen mens en dier is te groot, zegt politiek filosoof Eva Meijer.
... Lees meerLees minder

Comment on Facebook

Ik las het artikel en dacht hetzelfde als Vlichthus News Agency

📕 Rom 1:22-25 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Moet er nog bij zeggen dat theorie inmiddels binnen wetenschappelijke kringen niet meer de betekenis draagt van "theorie" maar die van "kritisch geteste waarheid".

Een mens is geen dier en een dier is geen mens en wat rechten betreft..volgens mij heel simpel gezegd in deze zin : " all creatures great and small ,God created them all" . Evolutie is onzin maar wat ook onzin is dat alleen mensen rechten hebben en bescherming en een dier 'maar' een ondergeschikt schepsel is..en dan hoef je niet meteen het dier als een 'god' te zien maar als schepsel waar je goed voor zou zorgen en beschermen! Ik word er eerlijk gezegd een beetje moe van dat er zo vaak door broers en zussen in het geloof een berisping word gegeven dat je dieren belangrijker zou vinden dan mensen omdat je voor hen opkomt...ik geloof,ik ben ook een kind van God. Ik hou van dieren (en ja meer dan van mijn medemensen) en God houdt ook van hen !

7 months ago

Vlichthus News Agency

Woordverklaring Genootschap Onze Taal:

Jota

betekenis
(kleine) letter; geen jota: helemaal niets

uitspraak
[jo-ta]

citaat
“‘Ik ben supporter van Barcelona. Van jongs af aan bekijk ik zowat al hun matchen. Zelfs toen ik als jongetje geen jota begreep van het Spaanse commentaar op de live-streaming.’”
Bron: Anderlecht kent vandaag zijn tegenstanders in de Champions League: dit zijn de voorkeuren van spelers, trainer en bestuur (Jürgen Geril, Nieuwsblad.be, 24 augustus 2017)

woordfeit
Jota is in het Nederlands vooral bekend uit de uitdrukking ‘er geen tittel of jota van snappen/begrijpen’, die meestal wordt ingekort tot ‘er geen jota van snappen/begrijpen’, voor ‘er helemaal niets van begrijpen’.

De uitdrukking heeft een bijbelse oorsprong. In het bijbelboek Matteüs zegt Jezus, in zijn beroemde Bergrede: “Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” De jota is hier niet in eerste instantie de Griekse letter i, maar de Aramese of Hebreeuwse letter jod, waar de Griekse jota mee verwant is. Het is de kleinste letter in het alfabet. Maar de tittel is zo mogelijk nog kleiner: dat is een puntje of ander tekentje dat een accent of uitspraak aangeeft. Er wordt in de bijbeltekst dus bedoeld dat er helemaal niets zal veranderen aan de goddelijke wet totdat alles wat erin staat voltooid is.
... Lees meerLees minder

7 months ago

Vlichthus News Agency

Niemand die bij het zien van deze foto denkt dat de stad Parijs echt op zo'n bol gebouwd is en in het "blauwe" hangt. Maar bij foto's vanuit de ruimte wordt de vraag niet gesteld of het zo in werkelijkheid is zoals de foto's laten zien.

De Bijbelstudie "Bijbels Wereldbeeld" op de website van Vlichthus (vlichthus.nl/17-het-bijbels-wereldbeeld) geeft in ieder geval stof tot nadenken over de aarde, zon en maan. De aarde is volgens de Bijbel geen planeet en evenmin een bol. De wetenschap zegt juist van wel en meent dat de zon stil staat en de aarde er omheen draait. Bijbels gezien is het heel eenvoudig, o.a. in Jozua 10:

Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE
de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israëls
overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil
te Gíbeon, en gij, maan, in het dal van Ajálon!
En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich
het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet
geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond
stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te
gaan omtrent een volkomen dag.
... Lees meerLees minder

Niemand die bij het zien van deze foto denkt dat de stad Parijs echt op zon bol gebouwd is en in het blauwe hangt. Maar bij fotos vanuit de ruimte wordt de vraag niet gesteld of het zo in werkelijkheid is zoals de fotos laten zien.

De Bijbelstudie Bijbels Wereldbeeld op de website van Vlichthus (https://vlichthus.nl/17-het-bijbels-wereldbeeld) geeft in ieder geval stof tot nadenken over de aarde, zon en maan. De aarde is volgens de Bijbel geen planeet en evenmin een bol. De wetenschap zegt juist van wel en meent dat de zon stil staat en de aarde er omheen draait. Bijbels gezien is het heel eenvoudig, o.a. in Jozua 10: 

Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE
de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israëls
overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil
te Gíbeon, en gij, maan, in het dal van Ajálon!
En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich
het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet
geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond
stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te
gaan omtrent een volkomen dag.

8 months ago

Vlichthus News Agency

Kinderen leren respect te hebben voor Gods schepping kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is voor iedereen leuk en nuttig. Ik geniet ervan en in dit geval (foto) Jens ook. Onze drie nieuwe Shetland lammeren (op Koningsdag 2017 geboren) hebben er ook geen probleem mee, want de brokjes smaken hen héél goed en daar gaat het maar om. 😊 Schapen zijn enorm gefocust op lekkers; dan is het dringen geblazen.

Prachtig om te zien dat deze schapen niet werken, maar toch iets uitermate nuttigs voortbrengen. Alleen door te eten komt er van binnenuit iets moois en iets zicht- en tastbaars tot stand. Er groeit een geweldig product, waar ze eerst zelf door beschermd worden.

Daarna is het de mens die iets nuttigs met dit product mag doen. Ook dan "werken" deze schapen niet. Ze zijn er eenvoudigweg niet toe in staat. Ze halen zelf hun vacht er niet af in het voorjaar. De herder wel. Deze brengt dus iets voort dóór het schaap, kun je zeggen. Zonder herder geen product.

Voor het schaap blijft het altijd bij eten en dat goed herkauwen, want zonder dat kan het opgenomen voedsel niet benut worden door het lichaam. Niets meer dan eten en drinken van wat door de herder aangeboden wordt. Een schaap zie je niet zelf werken in de weide. Ze kunnen er niks van. Schapen zie je niet ploegen, zaaien, schoffelen en maaien. Heel verstandig. Ze maken zich daar helemaal niet druk om.

God drukt zich uit in Schriftuur (de Bijbel) en creatuur. Daardoor zouden wij Hem leren kennen en ook onze positie en toekomst in Hem. Voor mij is dit alles dan ook een mooi voorbeeld van het leven van een gelovige in Christus. Zich bevindend in de kudde van de Goede Herder, onder Zijn bescherming, worden wij geleid naar grazige weiden, om daar te leven in de Genade Gods.

Het enige dat wij als individueel "schaap" zouden doen is Zijn stem volgen, goed eten en dat herkauwen, zodat het voedsel effect kan hebben. Vooral niet zelf proberen wol te maken of die er af te halen om een trui te breien, want dat lukt een schaap toch niet.

Strijden is evenmin weggelegd voor schapen. Ook daar zijn ze niet toe in staat. Zij moeten vertrouwen op de bescherming die de herder de kudde kan geven. Als gelovigen vertrouwen wij volledig op de Goede Herder. Die strijdt voor ons.

Deze "kleine kudde schapen" in onze weide hoort nog niet naar mijn stem, maar daar wordt aan gewerkt. Op de gele bus met brokjes, en het geluid dat het rammelen ermee veroorzaakt, reageren ze al goed. Het voedsel wordt herkend en dankbaar aanvaardt. Ze bevinden zich in een grazige weide. Aan goed voedsel dus geen gebrek. Ik ben in het voorjaar benieuwd naar hun wol...
... Lees meerLees minder

Kinderen leren respect te hebben voor Gods schepping kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is voor iedereen leuk en nuttig. Ik geniet ervan en in dit geval (foto) Jens ook. Onze drie nieuwe Shetland lammeren (op Koningsdag 2017 geboren) hebben er ook geen probleem mee, want de brokjes smaken hen héél goed en daar gaat het maar om. 😊 Schapen zijn enorm gefocust op lekkers; dan is het dringen geblazen. 

Prachtig om te zien dat deze schapen niet werken, maar toch iets uitermate nuttigs voortbrengen. Alleen door te eten komt er van binnenuit iets moois en iets zicht- en tastbaars tot stand. Er groeit een geweldig product, waar ze eerst zelf door beschermd worden. 

Daarna is het de mens die iets nuttigs met dit product mag doen. Ook dan werken deze schapen niet. Ze zijn er eenvoudigweg niet toe in staat. Ze halen zelf hun vacht er niet af in het voorjaar. De herder wel. Deze brengt dus iets voort dóór het schaap, kun je zeggen. Zonder herder geen product. 

Voor het schaap blijft het altijd bij eten en dat goed herkauwen, want zonder dat kan het opgenomen voedsel niet benut worden door het lichaam. Niets meer dan eten en drinken van wat door de herder aangeboden wordt. Een schaap zie je niet zelf werken in de weide. Ze kunnen er niks van. Schapen zie je niet ploegen, zaaien, schoffelen en maaien. Heel verstandig. Ze maken zich daar helemaal niet druk om.

God drukt zich uit in Schriftuur (de Bijbel) en creatuur. Daardoor zouden wij Hem leren kennen en ook onze positie en toekomst in Hem. Voor mij is dit alles dan ook een mooi voorbeeld van het leven van een gelovige in Christus. Zich bevindend in de kudde van de Goede Herder, onder Zijn bescherming, worden wij geleid naar grazige weiden, om daar te leven in de Genade Gods.

Het enige dat wij als individueel schaap zouden doen is Zijn stem volgen, goed eten en dat herkauwen, zodat het voedsel effect kan hebben. Vooral niet zelf proberen wol te maken of die er af te halen om een trui te breien, want dat lukt een schaap toch niet.

Strijden is evenmin weggelegd voor schapen. Ook daar zijn ze niet toe in staat. Zij moeten vertrouwen op de bescherming die de herder de kudde kan geven. Als gelovigen vertrouwen wij volledig op de Goede Herder. Die strijdt voor ons. 

Deze kleine kudde schapen in onze weide hoort nog niet naar mijn stem, maar daar wordt aan gewerkt. Op de gele bus met brokjes, en het geluid dat het rammelen ermee veroorzaakt, reageren ze al goed. Het voedsel wordt herkend en dankbaar aanvaardt. Ze bevinden zich in een grazige weide. Aan goed voedsel dus geen gebrek. Ik ben in het voorjaar benieuwd naar hun wol...

Comment on Facebook

Ja, en dan kan Mirjam een mooie trui voor je breien . LOL

Ja en doe mij maar het stukje vlees van schaap met oormerk nr 97319. 😋

Overigens is het je wel eens opgevallen dat sommige schapen voedsel tot zich nemen op hun knieen! Let er maar eens op!

hahahahah

Duidelijk en mooi verwoord. Dank je, dat had ik even nodig. We zijn schaapjes en hoeven niks te doen. Ja kauwen en herkauwen.

+ View previous comments


Nieuws via Vlichthus

Het aanbieden van goede Bijbelstudie en informatie over aanverwante onderwerpen is het hoofddoel van de Stichting Vlichthus. Daarnaast willen wij, onder de naam Vlichthus News Agency, actueel nieuws delen, al of niet voorzien van commentaar. We doen dat via de Facebookpagina Vlichthus News Agency, waarvan de laatste berichten op deze webpagina te zien zijn.

Via Nieuws via Vlichthus willen wij belangstellenden – waar dat mogelijk en zinvol is – graag doorverwijzen naar goed Bijbelstudiemateriaal, of informatie over geschiedenis en andere interessante onderwerpen, op andere websites.


Stichting Vlichthus

Voor meer informatie over de Stichting Vlichthus kunt terecht op deze pagina op deze website. Wilt u ons werk ondersteunen? Dan vindt u ook daar de juiste informatie.


Nieuws via Vlichthus. Actueel op de Facebookpagina Vlichthus News Agency. Deze webpagina is net nieuw en moet dus nog ingevuld worden door de redactie, die bestaat uit de bestuursleden van Stichting Vlichthus.

(Bekeken: 860 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

News Agency

Het aanbieden van goede Bijbelstudie en informatie over aanverwante onderwerpen is het hoofddoel van de Stichting Vlichthus. Daarnaast willen wij op deze wijze actueel nieuws delen, al of niet voorzien van commentaar.

Reageren