De wederkomst van Christus

0

2 Petrus 3 : 1-4

1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke; De wederkomst van Christus

2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;

3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Waar blijft die belofte van de komst van Christus eigenlijk?

Als het over eschatologie gaat, waarschuwt de Bijbel ons altijd. Volgens 2 Petrus 1 : 9 hebben wij het profetisch Woord dat zeer vast is. Daarvan zei Paulus dat hij zich voor dat Woord niet schaamt, want het is kracht Gods tot zaligheid een ieder die gelooft (Romeinen 1 : 16). Op grond van dat Woord en die kracht sprak Paulus met grote autoriteit.

2
 Petrus
 1 :
 12 wederkomst van Christus

Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.

Het is noodzakelijk dat je regelmatig dezelfde dingen hoort, anders raak je ze kwijt. Het gaat om herhaling. Als we het over de wederkomst van Christus hebben,  dan hebben we het niet over één bepaalde dag, maar over een hele periode.

De wederkomst is niet hetzelfde als de opname van de Gemeente. Die dingen vallen ook niet samen. De opname van de Gemeente gebeurt zeven jaar vóór de wederkomst van Christus en is dus niet de belangrijkste gebeurtenis in de wederkomst. Dit alles staat weliswaar niet in de Bijbel, maar er staan zoveel dingen niet in de Bijbel die we toch geloven, omdat ze tóch in de Bijbel staan.

Lees verder in de PDF

Wederkomst van Christus

wederkomst van Christus

(Bekeken: 304 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren