32. Waartoe is een gelovige wedergeboren?

0

Romeinen 6 : 10-12

10 Want dat Hij gestorven is dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft dat leeft Hij Gode.

11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Waartoe is een gelovige wedergeboren?

De natuurlijke mens staat onder de macht van de zonde en wordt dus door de zonde beheerst. Daarom is hij of zij niet in staat God als Schepper te verheerlijken, te danken of te dienen en daarom heeft God de gelovigen gemaakt tot nieuwe schepselen, opdat zij Hem wél zouden kunnen verheerlijken, danken en dienen. Daartoe is een gelovige dus wedergeboren.

Wat betekent dit echter in de praktijk van ons leven? Wedergeboren zijn heeft consequenties, want je leven wijden aan de Here Jezus Christus is meer dan dit met de mond belijden. De gelovige dient éérst zijn positie als kind van God te leren kennen. De gelovige is dood voor de wereld, dood voor de wet en dood voor de zonde. Hij is daarentegen levend voor God, om Hem te dienen. Hij behoort zijn “leden” (lichaam) te stellen om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking (Romeinen 6 : 19); als een dienstknecht der gerechtigheid.

In Christus mogen wij als wedergeboren gelovigen rein en zonder smet voor Hem staan. Gelovigen die dat beseffen, kunnen oprecht de Heer danken: “Ik ben wedergeboren uit genade, om mijn Heer te dienen”.

Nr. 32 – A5 – 26 pag. – € 2,00 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

Waartoe is een gelovige wedergeboren?

(Bekeken: 271 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

Reageren