Paulus de Apostel

0

Wij kennen Paulus als een dienstknecht van God. Voordat hij Paulus werd, heette hij Saulus van Tarsen. Sinds zijn bekering is hij echter nooit vergeten wie hij ooit was. Dat hij bekeerd was van de afgoden om de levende God te dienen; dat hij eertijds duisternis was, maar nu een licht in den Heere. Paulus de Apostel

De nieuwtestamentische tijd begon bij de opstanding van de Heere Jezus. De vier Evangeliën spreken daar nog net over, maar het NV wordt vanaf het begin van Handelingen ook gepredikt.

Wat die vroege geschiedenis betreft hebben we eigenlijk alleen het boek Handelingen. Verder zetten de brieven de nieuwtestamentische waarheid uiteen. Bij het bestuderen van die brieven blijkt dat het Oude Testament uitgebreid over het Nieuwe Verbond spreekt. Weliswaar op verborgen wijze, maar de apostelen citeren er lustig op los uit het OT bij hun uitleg van nieuwtestamentische waarheid. Zij verklaren dus in grote mate het NV aan de hand van het Oude Testament.

Paulus is een omstreden figuur. Men zegt vaak dat hij een andere leer verkondigt dan de andere brievenschrijvers in de Bijbel, maar in feite leren zij hetzelfde als Paulus. …

Lees verder in de PDF

Paulus de Apostel

(Bekeken: 169 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren