Nieuws via Vlichthus

0

Niemand die bij het zien van deze foto denkt dat de stad Parijs echt op zo'n bol gebouwd is en in het "blauwe" hangt. Maar bij foto's vanuit de ruimte wordt de vraag niet gesteld of het zo in werkelijkheid is zoals de foto's laten zien.

De Bijbelstudie "Bijbels Wereldbeeld" op de website van Vlichthus (vlichthus.nl/17-het-bijbels-wereldbeeld) geeft in ieder geval stof tot nadenken over de aarde, zon en maan. De aarde is volgens de Bijbel geen planeet en evenmin een bol. De wetenschap zegt juist van wel en meent dat de zon stil staat en de aarde er omheen draait. Bijbels gezien is het heel eenvoudig, o.a. in Jozua 10:

Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE
de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israëls
overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil
te Gíbeon, en gij, maan, in het dal van Ajálon!
En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich
het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet
geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond
stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te
gaan omtrent een volkomen dag.
... Lees meerLees minder

Niemand die bij het zien van deze foto denkt dat de stad Parijs echt op zon bol gebouwd is en in het blauwe hangt. Maar bij fotos vanuit de ruimte wordt de vraag niet gesteld of het zo in werkelijkheid is zoals de fotos laten zien.

De Bijbelstudie Bijbels Wereldbeeld op de website van Vlichthus (http://vlichthus.nl/17-het-bijbels-wereldbeeld) geeft in ieder geval stof tot nadenken over de aarde, zon en maan. De aarde is volgens de Bijbel geen planeet en evenmin een bol. De wetenschap zegt juist van wel en meent dat de zon stil staat en de aarde er omheen draait. Bijbels gezien is het heel eenvoudig, o.a. in Jozua 10: 

Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE
de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israëls
overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil
te Gíbeon, en gij, maan, in het dal van Ajálon!
En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich
het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet
geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond
stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te
gaan omtrent een volkomen dag.

Kinderen leren respect te hebben voor Gods schepping kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is voor iedereen leuk en nuttig. Ik geniet ervan en in dit geval (foto) Jens ook. Onze drie nieuwe Shetland lammeren (op Koningsdag 2017 geboren) hebben er ook geen probleem mee, want de brokjes smaken hen héél goed en daar gaat het maar om. 😊 Schapen zijn enorm gefocust op lekkers; dan is het dringen geblazen.

Prachtig om te zien dat deze schapen niet werken, maar toch iets uitermate nuttigs voortbrengen. Alleen door te eten komt er van binnenuit iets moois en iets zicht- en tastbaars tot stand. Er groeit een geweldig product, waar ze eerst zelf door beschermd worden.

Daarna is het de mens die iets nuttigs met dit product mag doen. Ook dan "werken" deze schapen niet. Ze zijn er eenvoudigweg niet toe in staat. Ze halen zelf hun vacht er niet af in het voorjaar. De herder wel. Deze brengt dus iets voort dóór het schaap, kun je zeggen. Zonder herder geen product.

Voor het schaap blijft het altijd bij eten en dat goed herkauwen, want zonder dat kan het opgenomen voedsel niet benut worden door het lichaam. Niets meer dan eten en drinken van wat door de herder aangeboden wordt. Een schaap zie je niet zelf werken in de weide. Ze kunnen er niks van. Schapen zie je niet ploegen, zaaien, schoffelen en maaien. Heel verstandig. Ze maken zich daar helemaal niet druk om.

God drukt zich uit in Schriftuur (de Bijbel) en creatuur. Daardoor zouden wij Hem leren kennen en ook onze positie en toekomst in Hem. Voor mij is dit alles dan ook een mooi voorbeeld van het leven van een gelovige in Christus. Zich bevindend in de kudde van de Goede Herder, onder Zijn bescherming, worden wij geleid naar grazige weiden, om daar te leven in de Genade Gods.

Het enige dat wij als individueel "schaap" zouden doen is Zijn stem volgen, goed eten en dat herkauwen, zodat het voedsel effect kan hebben. Vooral niet zelf proberen wol te maken of die er af te halen om een trui te breien, want dat lukt een schaap toch niet.

Strijden is evenmin weggelegd voor schapen. Ook daar zijn ze niet toe in staat. Zij moeten vertrouwen op de bescherming die de herder de kudde kan geven. Als gelovigen vertrouwen wij volledig op de Goede Herder. Die strijdt voor ons.

Deze "kleine kudde schapen" in onze weide hoort nog niet naar mijn stem, maar daar wordt aan gewerkt. Op de gele bus met brokjes, en het geluid dat het rammelen ermee veroorzaakt, reageren ze al goed. Het voedsel wordt herkend en dankbaar aanvaardt. Ze bevinden zich in een grazige weide. Aan goed voedsel dus geen gebrek. Ik ben in het voorjaar benieuwd naar hun wol...
... Lees meerLees minder

Kinderen leren respect te hebben voor Gods schepping kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is voor iedereen leuk en nuttig. Ik geniet ervan en in dit geval (foto) Jens ook. Onze drie nieuwe Shetland lammeren (op Koningsdag 2017 geboren) hebben er ook geen probleem mee, want de brokjes smaken hen héél goed en daar gaat het maar om. 😊 Schapen zijn enorm gefocust op lekkers; dan is het dringen geblazen. 

Prachtig om te zien dat deze schapen niet werken, maar toch iets uitermate nuttigs voortbrengen. Alleen door te eten komt er van binnenuit iets moois en iets zicht- en tastbaars tot stand. Er groeit een geweldig product, waar ze eerst zelf door beschermd worden. 

Daarna is het de mens die iets nuttigs met dit product mag doen. Ook dan werken deze schapen niet. Ze zijn er eenvoudigweg niet toe in staat. Ze halen zelf hun vacht er niet af in het voorjaar. De herder wel. Deze brengt dus iets voort dóór het schaap, kun je zeggen. Zonder herder geen product. 

Voor het schaap blijft het altijd bij eten en dat goed herkauwen, want zonder dat kan het opgenomen voedsel niet benut worden door het lichaam. Niets meer dan eten en drinken van wat door de herder aangeboden wordt. Een schaap zie je niet zelf werken in de weide. Ze kunnen er niks van. Schapen zie je niet ploegen, zaaien, schoffelen en maaien. Heel verstandig. Ze maken zich daar helemaal niet druk om.

God drukt zich uit in Schriftuur (de Bijbel) en creatuur. Daardoor zouden wij Hem leren kennen en ook onze positie en toekomst in Hem. Voor mij is dit alles dan ook een mooi voorbeeld van het leven van een gelovige in Christus. Zich bevindend in de kudde van de Goede Herder, onder Zijn bescherming, worden wij geleid naar grazige weiden, om daar te leven in de Genade Gods.

Het enige dat wij als individueel schaap zouden doen is Zijn stem volgen, goed eten en dat herkauwen, zodat het voedsel effect kan hebben. Vooral niet zelf proberen wol te maken of die er af te halen om een trui te breien, want dat lukt een schaap toch niet.

Strijden is evenmin weggelegd voor schapen. Ook daar zijn ze niet toe in staat. Zij moeten vertrouwen op de bescherming die de herder de kudde kan geven. Als gelovigen vertrouwen wij volledig op de Goede Herder. Die strijdt voor ons. 

Deze kleine kudde schapen in onze weide hoort nog niet naar mijn stem, maar daar wordt aan gewerkt. Op de gele bus met brokjes, en het geluid dat het rammelen ermee veroorzaakt, reageren ze al goed. Het voedsel wordt herkend en dankbaar aanvaardt. Ze bevinden zich in een grazige weide. Aan goed voedsel dus geen gebrek. Ik ben in het voorjaar benieuwd naar hun wol...

Comment on Facebook

Ja, en dan kan Mirjam een mooie trui voor je breien . LOL

Nou niet alleen schapen zijn gefocust op lekkers 😲

hahahahah

Duidelijk en mooi verwoord. Dank je, dat had ik even nodig. We zijn schaapjes en hoeven niks te doen. Ja kauwen en herkauwen.

+ View previous comments

9 months ago

Vlichthus News Agency

Ben bezig met de uitwerking van de gesproken bijbelstudie over Filippenzen. Dat wordt nr. 72 in de serie "De gedachte is..." Prachtige fundamentele waarheden over onze positie in Christus houdt de apostel Paulus wedergeboren kinderen Gods voor.

Inmiddels aangeland in hoofdstuk 4 en daarmee is de verwachting dat de studie (100 pag. A4) in december moet kunnen verschijnen als PDF en op papier. Vandaag kwam ik dit stukje tegen:

"Wij leven hier in deze wereld als vreemdelingen, op de wijze van Abraham. Wij horen hier in de wereld niet thuis. Wij zijn der wereld gestorven, wij zijn dood, wij zouden de wereld en daarmee ook onszelf voor dood houden. Wij zijn hier vreemdelingen, hebben hier geen blijvende stad, wij horen hier niet thuis. Wij hebben rechten in ons hemelse vaderland, waarvan wij burgers zijn. Wij zijn onderworpen aan andere beginselen, andere rechten en plichten. En dus past ons hier enige bescheidenheid. Wij hoeven niet onze belangen als kinderen Gods hier in de wereld te zoeken."

Abraham was een pelgrim op weg naar een beter vaderland. Hij zag uit naar de betere beloften. Een mooi voorbeeld om na te volgen en ondertussen staan we erbij en kijken er naar, zoals nu naar de presidentsverkiezingen in de VS.
... Lees meerLees minder

Ben bezig met de uitwerking van de gesproken bijbelstudie over Filippenzen. Dat wordt nr. 72 in de serie De gedachte is... Prachtige fundamentele waarheden over onze positie in Christus houdt de apostel Paulus wedergeboren kinderen Gods voor. 

Inmiddels aangeland in hoofdstuk 4 en daarmee is de verwachting dat de studie (100 pag. A4) in december moet kunnen verschijnen als PDF en op papier. Vandaag kwam ik dit stukje tegen:

Wij leven hier in deze wereld als vreemdelingen, op de wijze van Abraham. Wij horen hier in de wereld niet thuis. Wij zijn der wereld gestorven, wij zijn dood, wij zouden de wereld en daarmee ook onszelf voor dood houden. Wij zijn hier vreemdelingen, hebben hier geen blijvende stad, wij horen hier niet thuis. Wij hebben rechten in ons hemelse vaderland, waarvan wij burgers zijn. Wij zijn onderworpen aan andere beginselen, andere rechten en plichten. En dus past ons hier enige bescheidenheid. Wij hoeven niet onze belangen als kinderen Gods hier in de wereld te zoeken.
 
Abraham was een pelgrim op weg naar een beter vaderland. Hij zag uit naar de betere beloften. Een mooi voorbeeld om na te volgen en ondertussen staan we erbij en kijken er naar, zoals nu naar de presidentsverkiezingen in de VS.

Comment on Facebook

Ik heb hem even gedeeld

Ja we bekijken alles op afstand net als in psalm 2 en lachen erom.

10 months ago

Vlichthus News Agency

Mooi countrynummer met een niet te vergeten boodschap over de grote waarde van een goed fundament.Music video by Joey+Rory performing Hammerin' Nails. (C) 2013 Farmhouse Recordings ... Lees meerLees minder


Nieuws via Vlichthus

Het aanbieden van goede Bijbelstudie en informatie over aanverwante onderwerpen is het hoofddoel van de Stichting Vlichthus. Daarnaast willen wij, onder de naam Vlichthus News Agency, actueel nieuws delen, al of niet voorzien van commentaar. We doen dat via de Facebookpagina Vlichthus News Agency, waarvan de laatste berichten op deze webpagina te zien zijn.

Via Nieuws via Vlichthus willen wij belangstellenden – waar dat mogelijk en zinvol is – graag doorverwijzen naar goed Bijbelstudiemateriaal, of informatie over geschiedenis en andere interessante onderwerpen, op andere websites.


Stichting Vlichthus

Voor meer informatie over de Stichting Vlichthus kunt terecht op deze pagina op deze website. Wilt u ons werk ondersteunen? Dan vindt u ook daar de juiste informatie.


Nieuws via Vlichthus. Actueel op de Facebookpagina Vlichthus News Agency. Deze webpagina is net nieuw en moet dus nog ingevuld worden door de redactie, die bestaat uit de bestuursleden van Stichting Vlichthus.

(Bekeken: 712 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

News Agency

Het aanbieden van goede Bijbelstudie en informatie over aanverwante onderwerpen is het hoofddoel van de Stichting Vlichthus. Daarnaast willen wij op deze wijze actueel nieuws delen, al of niet voorzien van commentaar.

Reageren