Melchizédek

0

Genesis 14 : 18

En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

De koning van Bela, dat is Zoar, had geen naam. Als Sódom, Gomórra, A’dama en Zebóïm verwoest worden, vlucht Lot naar Zoar. Wat nu de Zoutzee is, heette vroeger het dal Siddim. Dat is hetzelfde als Sódom. Het hele land stond op z’n kop. Het merkwaardige is dat Abram zich daar niets van aantrok.

De verschijning van Melchizédek komt overeen met de opstanding van Christus. Melchizédek is een type van Christus. Hij was koning en priester. Christus, de Opgewekte, is Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, juist vanwege Zijn opstanding.

Hebreeën 7 : 1 Want deze Melchizédek was koning van Salem, een priester des allerhoogsten Gods, die Abram tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; …

Lees verder in de PDF

 

(Bekeken: 245 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren