Leven uit geloof

0

De titel is ontleend aan Romeinen 1 : 17, die weer ontleend is aan Habakuk 2 : 4 (al staat het daar wel wat ingewikkelder).

Laten we eerst een vers teruggaan:

Romeinen 1 : 16

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Zaligheid komt niet tot stand door wat een mens doet of meent te moeten doen. Het is volgens de Bijbel ‘kracht Gods’. Streep ‘een’ maar door, want dat bestaat niet in het Grieks. Het is kracht Gods. Er is niks anders. Die kracht brengt de mens dus tot zaligheid. Dat is een zaligheid die wij van nature missen of derven (Romeinen 3 : 23). En dat wij tekortschieten, wéét de mens: “Is this all there is?”, als die tenminste eerlijk is.

Het Evangelie openbaart hoe de mens zalig kan worden, naar Gods plan van alle tijden. De Blijde Boodschap die al heel lang beloofd was en verwacht werd, namelijk het evangelie van… Christus! In Christus zijn al de beloften Gods ja en amen.

Die beloften zijn dus vervuld aan en in Christus en in Hem kunnen wij daar deel aan hebben. …

Lees verder in de PDF

Leven uit geloof

(Bekeken: 465 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren