Het koninklijk priesterdom

0

1 Petrus 2 : 9, 10

9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. koninklijk priesterdom

Velen zullen meteen roepen: “Maar dat zijn toch woorden die in het Oude Testament tot het volk Israël gesproken werden?” Dat is ook zo, maar niettemin worden ze door Petrus in het Nieuwe Testament geciteerd. Als je de klemtoon op “gij” legt, dan kun je je de vraag stellen over wie het hier niet gaat. Wel, één ding is duidelijk: het gaat hier niet over de Joden. Dat blijkt uit de voorgaande verzen. …

Lees verder in de PDF

koninklijk priesterdom

(Bekeken: 186 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren