Wuppertal 2011 – Jezus de Nazarener

0

Jezus en Christus

In het algemeen kent men het onderscheid niet tussen Jezus in Zijn aardse omwandeling en de opgestane Christus. Dat onderscheid is een enorme tegenstelling. JEHOVAH heeft, hoewel Hij Gode even gelijk was, Zijn Godheid afgelegd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Als mens heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, tot de dood des kruises. In Zijn aardse omwandeling was Hij dus de mens Jezus. En op grond van Zijn gehoorzaamheid (geloof, trouw) heeft God Hem opgewekt uit de dood, uitermate verhoogd en een Naam gegeven, Welke boven alle naam is (Filippenzen 2 : 6-9). Na Zijn opstanding is Hij nog steeds de mens Jezus, maar Hij is ook tot de uiterste maat verhoogd en heeft een Naam gekregen Welke boven alle naam is. Na zijn opstanding is Hij dus weer Gode even gelijk.

Beloften in Christus vervuld

In Handelingen 2 wordt voor de eerste maal het Evangelie openlijk gepredikt. In de 4 Evangeliën werd dat niet openlijk gedaan. Dat Evangelie was tevoren beloofd (Romeinen 1 : 2) en sommige dingen werden in de 4 Evangeliën aangekondigd.

Lees verder in de PDF

Jezus de Nazarener

(Bekeken: 198 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren