Het profetische werk van Christus

0

Deuteronomium 18 is een uiteenzetting over allerlei wetten en inzettingen. Vanaf vers 9 wordt er geageerd tegen waarzeggerij. Maar in dit Bijbelgedeelte wordt ook de komst van een Profeet aangekondigd, Die het laatste woord zou hebben. Men zal zich aan Hem moeten onderwerpen.

Mozes geeft die woorden door aan het volk. Hij is daarmee in feite de eerste en oudste profeet in de Bijbel. Dat is niet helemaal waar, maar zo wordt hij wel gezien, omdat de eerste vijf boeken aan hem worden toegeschreven. Er zou dus ooit een Profeet komen als Mozes. God zou tot Hem alles spreken. Zie dan vers 19.

Deuteronomium 18 : 19

En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.

Velen luisterden niet naar de profeet Mozes en velen zijn daardoor geoordeeld. In feite luisterde heel het volk Israël niet naar Mozes. God heeft dan ook oordelen over het volk gebracht, zij het wel terughoudend, want het volk is nooit uitgeroeid.

Naar de Profeet, Die komen zal, zal men wel luisteren, of men nu wil of niet. …

Lees verder in de PDF

Het profetische werk van Christus

(Bekeken: 129 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren