47. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

0

Handelingen 19 : 2

Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

Paulus vroeg aan de volgelingen van de Heer: “Hebben jullie Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot geloof zijn gekomen?” Later zal hij in de Éfezebrief aan hen daarop terugkomen. Die Éfeziërs geloofden in de Schrift en in de Messias. Er waren alleen enkele onduidelijkheden. Paulus begon met hen te vragen of ze “Heilige Geest” ontvangen hadden. Zij antwoordden: “Wij hebben zelfs niet gehoord of er Heilige Geest is”. Al zouden ze Hem ontvangen hebben, dan wisten ze dat niet. Als de Heilige Geest in de Bijbel van toen voorkwam, hadden de discipelen in Éfeze van die Heilige Geest moeten weten, maar zij hadden nog nooit van “Heilige Geest” gehoord.

Het komt in het Oude Testament ook nauwelijks voor. Slechts driemaal en dan in verband met de Here Jezus Christus (de Messias). Die Heer heeft Israël in het verleden verlost en zal haar ook in de toekomst verlossen. De gelovigen in Éfeze wisten wel dat God “Geest” is. Ze wisten ook dat God een Geest heeft en Geest geeft. Ze wisten alleen niet wat “Heilige Geest” was. Paulus legt het hen en ons vervolgens uit.

Nr. 47 – A5 – 31 pag. – € 2,00 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

(Bekeken: 230 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

Reageren