Een brief aan Maarten Luther

0

Een brief aan Maarten Luther. Uwe excellentie,

Ach nee… Iemands autoriteit erkennen is sinds de jaren 60 uit de mode geraakt. Autoriteit zorgde immers voor al die wereldoorlogen, was de gedachte.

Weledelgeleerde heer Luther, Een brief aan Maarten Luther

Oh nee, iemands kwaliteiten erkennen is sinds de jaren 80 afgeschaft. Te discriminerend. We hebben toen vastgesteld dat een bepaald percentage van de bevolking hoog opgeleid moest zijn. Om dat te behalen, hebben we wel het curriculum en de exameneisen wat moeten versimpelen. De realiteit bleek zich niet aan te willen passen aan onze illusies…

Geachte meneer Luther, Een brief aan Maarten Luther

Nee, dat is te seksistisch. Alsof een vrouw niet net zo goed had kunnen doen wat jij deed? We zijn immers allemaal gelijk?

Hoi Maarten,

Wat heb jij je toch druk gemaakt zeg. Het lot van de hele wereld op je schouders nemen. Waarom deed je dat eigenlijk? Wat kon het jou nou schelen of mensen hun laatste paar centen uitgaven aan een nutteloos stuk papier? Als zij dat leuk vinden, moeten ze dat toch lekker zelf weten?

Waarom drong je zo je mening op aan al die andere mensen? Alsof zij niet recht hebben op hun eigen meningen en opvattingen. Waar haalde je de arrogantie vandaan om te beweren dat jij het beter wist dan al die anderen?

Het was toch gewoon bewezen door veel hoger opgeleide mensen dan jij, dat de paus, de kardinalen, bisschoppen en andere hotemetoten het beste voor hadden met de mens? Zij deden toch ook gewoon naar eer en geweten wat zij dachten dat het goede was?

Was er niemand die tegen je zei: “Laat het los!”, “Dat is niet jouw verantwoordelijkheid!”, “Je moet niet het lot van de hele wereld op je nemen” of “Je moet niet de hele mensheid willen redden!
Jij wist toch beter dan wie ook, dat wie zoekt zal vinden? Als die mensen oprecht naar God zochten, dan zou Hij zelf wel zorgen dat ze Hem zouden vinden. Daar hoefde jij je toch niet mee  te bemoeien?

Wat zeg je? Hoe ik het in mijn hoofd haal om dergelijke wartaal op te schrijven en zulke onnozele vragen te stellen? Tsja, ik ben ook maar een kind van mijn tijd… Een tijd waarin het denken van de mens vergiftigd is door eeuwenlange, wanhopige pogingen van filosofen om antwoorden te vinden buiten de Bijbel.

Onvoorstelbaar en onmogelijk zegt u? Ja, dat klopt, daar hebt u gelijk in. Dat zal je ongetwijfeld in de brieven aan Thomas More met zijn ‘Utopia’ en Erasmus met zijn ‘Lof der Zotheid’ ook geschreven hebben. Ook vandaag de dag zijn er nog velen zoals Thomas More en Erasmus te vinden in het linke(r) deel van het parlement en de bestuurders van de Europese Unie. Wat dat is? Zoiets als het Heilige Roomse Rijk van jullie tijd, maar dan niet zo heilig.. Oh, dat was het in uw tijd ook al niet meer zo?

Dat meningsverschil tussen u en bijvoorbeeld More, Erasmus en de paus, dat duurt nog steeds voort, alleen met andere namen. Na Erasmus kregen we Kierkegaard en daarna een hele rij liberale theologen. More’s gedachtegoed werd voortgezet door mannen als Karl Marx en Stephen Covey. Een jaar of 80 na u was er in Engeland een toneelschrijver, Shakespeare, die in één van zijn werken zegt: “Er is geen goed of kwaad, het is slechts ons eigen denken wat dit verzint”. Iets wat 300 jaar later door ene Schopenhauer nog een keer wereldkundig gemaakt wordt. Een brief aan Maarten Luther

Je reinste onzin zegt u? Inderdaad! Als er geen goed of kwaad zou zijn, dan zouden immers de dood en opstanding van Jezus Christus ook onnodig en nutteloos zijn. Ja, absoluut, dergelijke nonsens bedenken die mensen. Of ze niet beter weten? Nou, ze hebben eerst besloten dat God niet bestaat en ze zijn vervolgens alternatieven gaan bedenken. En dat zijn natuurlijk altijd dingen die binnen hun eigen bevattingsvermogen en belevingswereld passen en die dus nooit groter kunnen zijn dan de mens zelf.

Of Pasen dan nog belangrijk is voor de mensen in mijn dagen? Valt wel mee hoor, we hebben paaseieren die verstopt worden. Ooit werd daarbij gedacht aan nieuw leven vanuit de dood, omdat we overal om ons heen nieuw leven zien groeien vanuit de dode aarde. Zoals Jezus opstond uit de dood en daarmee nieuw Leven bracht. Maar Jezus is inmiddels vervangen door verstopeieren. Verstopeieren, aangezien de term paaseieren inmiddels ook wat discutabel geworden is. Want ziet u, we willen mensen die een ander geloof aanhangen en geen Pasen vieren niet voor het hoofd stoten. Ja, immigratie en vermenging van culturen en geloven brengen wat problemen met zich mee… Ook binnen het christendom zijn de meningen verdeeld: moet je nu wel of niet de deur wijd open zetten voor de immigranten?

In uw tijd speelden zulke dingen ook wel, toch? Men nam het u, als christen, toch ook zo kwalijk dat u geen partij koos voor die arme onderdrukte boeren die in opstand kwamen? Inderdaad: principes die gelden voor een individueel geloofsleven zijn geen geschikte handvatten om politiek mee te bedrijven, dat klopt. Ieder voor zich zou zijn medemens lief hebben en hem helpen, steunen, kleding en onderdak bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Helemaal mee eens. Maar dat zijn inderdaad zaken die voor ieder mens voor zich gelden en die niet gelden als uitgangspunten voor het beleid van een prins of premier. Oh, begrepen ze dat in uw tijd ook al niet?

Maar om even terug te komen op die vragen die ik in het begin van deze brief stelde. Ik ben er wel heel dankbaar voor dat u dat deed hoor! U hebt het zelf niet meer meegemaakt, maar uw daden en de gevolgen ervan hebben de wereld veranderd. In alle landen ter wereld zijn er groepen mensen die zich christen noemen en die weten dat niemand hen de toegang tot de Genadetroon van God kan versperren. Dus ik ben u eeuwig dankbaar dat u deed wat u moest doen! Dat u de moed had om te doen wat nodig was en dat u zich daarbij niet liet tegenhouden door wat het u mogelijk zou kosten.

Wat fijn dat u leefde in een tijd waarin de Gemeente nog niet desintegreerde doordat de leden elkaar ‘loslieten’ en men nog geen weet had van Ethisch Egoïsme, noch van Materialisme of Rationalisme. Geweldig dat u en zovelen met u alles op het spel wilden zetten omwille van de waarheid. U hebt er hierdoor mede voor gezorgd dat de Hemelpoort wijd open bleef staan voor iedereen die God zoekt. En niemand die toegang hoeft te betalen! Hoewel ze tegenwoordig weer denken dat 10% van het inkomen een vereiste is… Iets uit de wet zegt u? Ja klopt, die Wet die vervuld is door de Dood en Opstanding van Jezus Christus. Dankzij Hem leven we dus niet meer onder de Wet, maar onder de Genade. Gode zij dank! Inderdaad, dat staat in die Bijbel die mede dankzij u voor iedereen vrij beschikbaar is. Nee, die lezen ze tegenwoordig nauwelijks meer, die ‘liken’ ze alleen.

Een brief aan Maarten LutherJezus volgen? Ja, op Twitter. Wat dat is? Daar hebben we het nog wel eens over als we elkaar echt spreken. Duurt niet zo lang meer volgens mij. Inderdaad, wat is een paar jaar op enkele eeuwen?

Hoogachtend,

Willem van Stempvoort

Een brief aan Maarten Luther

Een brief aan Maarten Luther

(Bekeken: 395 keer, 3 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Willem van Stempvoort

Ik ben gelukkig getrouwd, vader van 2 jongens, christen en leraar biologie en geschiedenis op een christelijke middelbare school in het midden van het land. Veel van mijn inspiratie voor mijn blogs komt vanuit deze vakken. Die bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is.

Reageren