51. De baard van Aäron

0

Psalm 133 : Een lied Hammaälôth, van David

1 Ziet, hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!

2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. De baard van Aäron

3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen, en het leven tot in der eeuwigheid.

Nieuw leven voor de mens is mogelijk! Niet uit zichzelf maar alleen door dé Koning, Hogepriester en Profeet, de Here Jezus Christus. Hij is gezalfd met kostelijke olie die als eerste over het Hoofd en de Baard uitgegoten wordt, om uiteindelijk eeuwig tot zegen te zijn van heel de nieuwe schepping.

Deze Bijbelstudie over Psalm 133 toont de uitgebreide en veelkleurige waarheid die het beeld van zalving met zich meedraagt. De ziekte en genezing van Hizkia, geïllustreerd door de schaduw op de zonnewijzer, de baard, de structuur in Psalm 120 t/m 134, de bedekking van de bergen van Sion en nog meer, wijzen op de grote zekerheid van nieuw leven in Christus.

Nr. 51 – A5 – 28 pag. – € 2,00 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

De baard van Aäron

(Bekeken: 428 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

Reageren