35. Alle knie zal zich buigen

0

Filippenzen 2 : 8-11 Alle knie zal zich buigen

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Alle knie zal zich buigen

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. Alle knie zal zich buigen

11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Elk mens krijgt tijdens zijn of haar aardse leven de kans te kiezen voor eeuwig leven. Wie dat niet doet blijft onder de toorn van God en zal in de toekomst veroordeeld worden. Wie gelooft in de Zoon hééft het eeuwige leven en wordt niet veroordeeld. De oproep wordt daarom gedaan vrijwillig de “knie te buigen” voor Jezus Christus de Heere. Er staat echter dat “alle knie”, dus iederéén, zal buigen voor de Heer. Alverzoeners denken hierbij dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden en voor eeuwig zal leven. Dat is echter absoluut géén Bijbelse leer. Alleen gelovigen (= een overblijfsel) worden behouden.

Gelovigen buigen zélf de knie voor de Heer. Ongelovigen worden – op de Jongste Dag – door de Heer gedwongen de knie te buigen, maar dan zonder ontvangst van eeuwig leven.

Nr. 35 – A5 – 28 pag. – € 2,00 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

Alle knie zal zich buigen

Alle knie zal zich buigen

(Bekeken: 360 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

Reageren