63. De twee beesten uit Openbaring 13

0

Openbaring 13 : 1, 11

1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen […].

11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen […].

De twee beesten uit Openbaring 13. In Openbaring 13 is sprake van “het beest uit de zee” en “het beest uit de aarde”. Dit zijn twee verschillende figuren die naast elkaar in de toekomst een rol zullen spelen. Het eerste beest is een mens in biologische zin. Deze man zal het antichristelijke rijk oprichten en naar zich toe trekken. Daarin zal hij gesteund worden door het tweede beest. Hij ziet er uit als een mens; hij is de op aarde geworpen duivel in menselijke gedaante. Hij wordt “antichrist” en “valse profeet” genoemd. Hij is de eigenlijke machthebber en de grote wereldleraar die een filosofie predikt die gepaard gaat met tekenen en wonderen.

Vervolgens ontvangt het grootste deel van de dan levende mensheid zijn teken, namelijk het getal 666. Aan de ene kant wordt het antichristelijke rijk gebouwd met Babel als hoofdstad. Aan de andere kant wordt er een gelovig overblijfsel verzameld onder de echte Christus, Die Zijn Koninkrijk op aarde zal openbaren. Die twee rijken staan lijnrecht tegenover elkaar en moeten het samen uitvechten. Wij weten al wie er gaat winnen, want de twee beesten worden “levend geworpen in den poel des vuurs” (Openbaring 19 : 20) en God zal zijn alles en in allen.

Nr. 63 – A5 – 47 pag. – € 2,60 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

 

(Bekeken: 449 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

Reageren