48. David in de spelonk van Adullam

0

1 Samuël 22 : 1, 2

1 Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af.  David in de spelonk van Adullam

2 En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen.

Koning David is een type van onze Heer en Heiland, de Here Jezus Christus. David werd door God vanuit een vernederde positie geroepen en in die Kracht en dat vertrouwen verrichtte David heldendaden. Hij werd wel tot een verworpene, een zwerver, die buiten de legerplaats een veilige plaats vond en geduldig moest wachten op de tijd dat God de belofte van koningschap, erfenis en “nageslacht” zou vervullen.

De veilige plaats was de “spelonk van Adullam”. Daar verzamelden zich degenen die een schuldeiser hadden of die bedroefd waren. David werd overste over een bonte verzameling uitgestotenen uit de maatschappij. Zij vertrouwden erop dat David hun bescherming zou geven en recht zou doen. Zij geloofden dat hij koning over heel Israël zou worden. Daarmee staat deze geschiedenis model voor wat nu is en wat nog komen gaat.

Nr. 48 – A5 – 16 pag. – € 2,00 (excl. porto)
Lees verder in de PDF

David in de spelonk van Adullam

(Bekeken: 262 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Vlichthus bijbelstudies

De studies onder "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Er zijn twee formaten en afwerkingen: horizontaal A4 (wireO) en horizontaal A5. In beide versies is ruimte voor aantekeningen. Te bestellen en gratis te downloaden als PDF.

Reageren